piatok 6. augusta 2010

Tereza vám radí...Ako sa dozviete viac o hipoterapii - hippoterapii, alebo využití koňa pri liečbe.

.....................................

Druhy hipoterapie

  1. Hiporehabilitácia - je využívaná v medicíne a je najrozšírenejšou formou hipoterapie. Je to začlenenie vozenia na koni alebo jazdenia, do komplexu opatrení zameraných na minimalizovanie, či odstránenie fyzického alebo mentálneho handicapu.
  2. Liečebno - pedagogické jazdenie - kôň je zaradený ako médium do oblasti pedagogicko - psychologickej, aby sa u klienta vytvorili učebné predpoklady, podporili pozitívne zmeny chovania, odstránili sa alebo zmiernili prejavy niektorých duševných porúch alebo zmyslového deficitu.
  3. Športové jazdenie pre handicapovaných - je založené na aktívnom ovládaní koňa pacientom. Pacient s ohľadom na svoj handicap, sa za použitia špeciálnych pomôcok alebo zmenenej techniky jazdy učí jazdiť na koni, prípadne sa zúčastňuje športových súťaží        
  4. HIPOTERAPEUTICKÉ CENTRÁ
>>> pokracovanie >>>> Hipoterapeutické centrá...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára