nedeľa 26. septembra 2010

Ponuka jazdeckého klubu


*
*
*www.vitkovce.sk
*
*
Vítkovské Stajne
.................................................................
...............................................................................

štvrtok 23. septembra 2010

Hipoterapia - Koniareň Častá


*
*
*
Koniareň Častá ponúka možnosť absolvovať hipoterapiu v príjemnom a rodinnom prostredí, na odbornej úrovni s vyškolenými terapeutmi a špeciálne vycvičenými koňmi.

Ponúkame

 • odborný prístup špeciálne vyškolených terapeutov v oblasti hipoterapie
 • skúsené, pokojné a spoľahlivé koníky
 • individuálny prístup ku klientovi
 • občerstvenie, rodinnú a pokojnú atmosféru
 • relax
 • možnosť stretnúť sa s mnohými zvieratkami (koníky, somárik, poník, mačičky a psy a iné)
 • poradenstvo v oblasti rehabilitácie
 • možnosť konzultácie s ostatnými odborníkmi v oblasti hipoterapie
 • špeciálnu magnetoterapiu, ako doplnkovú formu liečby k hipoterapii
Hlavné oblasti na ktoré je hipoterapia v Častej zameraná sú:
 • hiporehabilitácia
 • pedagogicko – psychologické jazdenie
 • animoterapia
 • psychomotorické hry pre deti

Priebeh terapie

Terapie prebiehajú individuálne 2-3x týždenne. Uskutočňujú sa v ohraničenej jazdiarni s pieskovým alebo trávnatým povrchom alebo formou vychádzok po okolí.
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Hipoterapeutické centrá...

Užitočné informácie pre záujemcov. <<< klikni
^^^klikni hore^^^ Hipoterapeutické centrum Hipony

hipoterapia zaciatok textu>>> Tereza vám radí...Ako sa dozviete viac o hipoterapii - hippoterapii, alebo využití koňa pri liečbe.


hipoterapia


Je špeciálny terapeutický prístup, pri ktorom sa využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka, ako po stránke fyzickej tak i psychickej. Pri hipoterapii je nevyhnutná spolupráca celého tímu odborníkov. (terapeut, hipológ, rehabilitačný lekár, psychológ alebo psychiater a asistent). Kone využívané pre hipoterapiu musia prejsť špeciálnym výcvikom.


o spoločnosti

Hipoterapeutické centrum Hipony je občianske združenie, ktoré vykonáva hipoterapiu vo všetkých jej formách na vysokej odbornej úrovni. Počas svojej krátkej existencie preukázalo vysoký záujem o pomoc zdravotne postihnutým ľuďom a aj ľuďom s rôznymi špecifickými problémami. Našou snahou je rozvíjať túto jedinečnú formu terapie pomocou koní zapájaním sa do rôznych projektov. V rámci týchto projektov sa snažíme získavať finančnú pomoc aj pre deti v ústavoch, detských domovoch a pod.


priebeh terapie

Terapie prebiehajú individuálne(15 - 30 min.) alebo v skupinách (45 - 60 min.), v závislosti od druhu problému a stupňa postihnutia. Je vhodné ich navštevovať 2-3 krát do týždňa. Terapie sa uskutočňujú vonku na jazdiarni, v krytej jazdeckej hale alebo formou vychádzok do prírody. Pri hipoterapii sa používajú špeciálne vycvičené kone. 


komu sú určené terapie

Terapie sú venované deťom (od 2,5 roka, v opodstatnených prípadoch už od 6 mesiacov) a dospelým, na základe odporučenia lekára alebo psychológa. 
Hiporehabilitácia je vhodná hlavne pri poruchách hybnosti: neurologické ochorenia (detská mozgová obrna, sklerosis multiplex,stavy po traumách, zápaloch, poruchy koordinácie rovnováhy, chôdze, sedu, aktívneho držania trupu, hlavy, pohybových stereotypov, reči, úchopu a pod.) a ortopedické ochorenia (skoliózy, chybné držanie tela, hypermobilita a pod.) 
Pedagogicko-psychologické jazdenie je určené hlavne deťom s poruchami správania, pozornosti, vnímania, reči, so zmyslovými a duševnými poruchami, poruchami učenia, problémami v emocionálnej a sociálnej oblasti, ako aj ľuďom s problémami ako organické duševné poruchy, schizofréniehipoterapia
oooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooo

http://www.terapijsko-jahanje.com/

Konj u terapijskom jahanju